Polityka prywatno艣ci

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w jest firma MARCIN P艁UCIENNIK SZKOLENIA I ROZW脫J (zwana dalej SZKOLENIA I ROZW脫J), zarejestrowana pod adresem ul. Wiede艅ska 3D/11 66-400 Gorz贸w Wielkopolski, NIP: 5992424176, REGON: 365899242.

2.聽Niniejsza Polityka prywatno艣ci stanowi wype艂nienie obowi膮zku informacyjnego spoczywaj膮cego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych – (dalej jako 鈥濺ODO鈥).

3. Dane osobowe Klient贸w s膮 przetwarzane w celach:
3.1 prowadzenie konta Klienta w serwisach聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
3.2 realizacja zam贸wie艅 w聽serwisach www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl. (art. 6聽ust. 1聽pkt b) RODO),
3.3 marketing bezpo艣redni w艂asnych us艂ug i produkt贸w b臋d膮cy prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.4 udzielenie odpowiedzi na wiadomo艣膰 przes艂an膮 poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyra偶ona poprzez zainicjowanie kontaktu),
3.5 kontakt poprzez wid偶et callpage (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyra偶ona poprzez zainicjowanie kontaktu,
3.6 realizacja procesu reklamacji lub odst膮pienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
3.7 prowadzenie us艂ugi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
3.8 bada艅 analitycznych, polegaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, kt贸ry jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.9 archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w, kt贸ry jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.10 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
3.11 Podmioty kt贸rym szkolenia i rozw贸j udost臋pnia dane osobowe to:
– wsp贸艂pracownicy w procesie obs艂ugi klienta oraz w zakresie wytwarzania tre艣ci marketingowych,
– banki oraz instytucje p艂atnicze po艣rednicz膮ce w sprzeda偶y naszych us艂ug,
– podmioty 艣wiadcz膮ce dla nas us艂ugi doradcze, w tym informatyczne, ksi臋gowe oraz prawne.


4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klient贸w b臋d膮 przechowywane przez聽nast臋puj膮cy okres:
1. dane dotycz膮ce prowadzenia konta Klienta 鈥 przez聽okres jego utrzymywania w serwisach聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, i聽nie聽d艂u偶ej ni偶 do聽momentu zg艂oszenia przez聽Klienta 偶膮dania jego usuni臋cia,
2. dane zwi膮zane z聽realizacj膮 zam贸wie艅 鈥 przez聽okres 5聽lat od聽zako艅czenia roku w聽kt贸rym聽dokonano sprzeda偶y, chyba, 偶e聽dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszcze艅,
3. dane zwi膮zane z聽realizacj膮 dzia艂a艅 marketingowych 鈥 do聽momentu zg艂oszenia sprzeciwu,
4. dane zwi膮zane z聽udzieleniem odpowiedzi na聽zapytanie 鈥 do聽momentu wycofania udzielonej zgody, chyba 偶e聽dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrz臋dnym interesem Administratora, w聽postaci np.聽obrony przed聽ewentualnymi roszczeniami,
5. dane zwi膮zanie z聽kontaktem poprzez wid偶et callpage 鈥 przez聽okres 3聽miesi臋cy, chyba 偶e聽dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrz臋dnym interesem Administratora, w聽postaci np.聽obrony przed聽ewentualnymi roszczeniami,
6. dane zwi膮zane z聽realizacj膮 procesu reklamacji lub odst膮pienia od聽umowy 鈥 przez聽okres 5聽lat od聽zako艅czenia roku w聽kt贸rym聽rozpatrzono reklamacj臋 lub odst膮piono od聽umowy,
7. prowadzenie us艂ugi newslettera 鈥 do聽momentu zrezygnowania z聽subskrypcji newslettera.
8. prowadzenie statystyk 鈥 do聽momentu zg艂oszenia sprzeciwu, nie聽d艂u偶ej jednak ni偶 przez聽okres 26聽miesi臋cy od聽czasu ostatniej aktywno艣ci Klienta na聽stronie internetowej
9. cele archiwalne 鈥 przez聽okres niezb臋dny do聽realizacji tego celu,
10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed聽roszczeniami 鈥 przez聽okres niezb臋dny do聽realizacji tego celu.

5. Pliki cookies

1.聽Serwisy聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl u偶ywaj膮 niewielkich plik贸w, zwanych cookies. Zapisywane s膮 one na聽urz膮dzeniu ko艅cowym osoby odwiedzaj膮cej Sklep Internetowy, je偶eli przegl膮darka internetowa na聽to聽pozwala.

2.Pliki cookies stanowi膮 dane informatyczne, kt贸re przechowywane s膮 w聽urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta i聽przeznaczone s膮 do聽korzystania ze serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej聽pochodz膮, czas przechowywania ich na聽urz膮dzeniu ko艅cowym oraz聽unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w聽nast臋puj膮cym celu:
– rozpoznanie urz膮dzenia u偶ywanego przez聽Klienta w聽celu odpowiedniego wy艣wietlenia zawarto艣ci strony,
– tworzenie statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w聽jaki spos贸b Klienci korzystaj膮 ze聽stron internetowych, co umo偶liwia ulepszenie ich struktury i聽zawarto艣ci,
– utrzymanie sesji Klienta serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, dzi臋ki kt贸rej聽Klient nie聽musi na聽ka偶dej podstronie serwis贸w ponownie wpisywa膰 loginu i聽has艂a,
– dostosowanie zawarto艣ci i聽funkcjonowania serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora 艣ledz膮cego, dzi臋ki kt贸remu聽mo偶liwe jest m.in.聽sprawdzenie sk膮d pochodzi Klient, z聽jakiej wyszukiwarki korzysta艂, na聽jaki link klikn膮艂, jakie s艂owa kluczowe wpisa艂 oraz聽w聽kt贸rym聽momencie przesta艂 korzysta膰 z serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl,
– zbierania og贸lnych i聽anonimowych danych do聽realizacji akcji reklamowych za聽po艣rednictwem list remarketingowych, pozwalaj膮cych na聽wy艣wietlanie tre艣ci reklamowych dopasowanych do聽preferencji Klienta.

6.聽Przegl膮darki internetowe zazwyczaj domy艣lnie dopuszczaj膮 przechowywanie plik贸w cookies w聽urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta. Klienci mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w聽tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie przechowywanych plik贸w cookies, a聽tak偶e automatyczne ich blokowanie. Szczeg贸艂owe informacje na聽ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

7. Informacje zbierane automatycznie w聽czasie wizyty Klienta na stronach聽serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, analizowane s膮 przy u偶yciu narz臋dzia Google Analitycs dostarczanego przez聽Google Inc. Informacje generowane przez聽ciasteczka na聽temat korzystania z聽serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, (艂膮cznie z聽adresem IP) b臋d膮 przekazywane i聽przechowywane przez聽Google na聽serwerach w聽Stanach Zjednoczonych. Szczeg贸艂owe zasady dotycz膮ce polityki prywatno艣ci Google Analytics (w聽tym informacja jak mo偶na zablokowa膰 zbieranie danych) znajduj膮 si臋 na聽stronie: https://www.google.com/analytics.

8.聽Serwisy聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, korzystaj膮 z聽narz臋dzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez聽Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o聽zachowaniu Klienta na stronach聽serwis贸w聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl聽i聽na聽tej聽podstawie wy艣wietla reklamy w聽serwisie Facebook. Informacje zbierane w聽ten spos贸b b臋d膮 przekazywane i聽przechowywane przez聽Facebook Inc. na聽serwerach w聽Stanach Zjednoczonych. Szczeg贸艂owe zasady dotycz膮ce polityki prywatno艣ci serwisu Facebook (w聽tym informacja jak mo偶na zablokowa膰 zbieranie danych) znajduj膮 si臋 na聽stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9.聽Serwisy聽www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, posiadaj膮 podpi臋te kody us艂ug Google AdWords, kt贸re u偶ywane s膮 do聽tworzenia list remarketingowych w聽celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w聽sieci reklamowej Google. W聽oparciu o聽pliki cookies i聽tagi remarketingowe wy艣wietlane s膮 reklamy na聽postawie poprzednich wizyt Klienta na聽danej stronie internetowej.

10.聽Uprawnienia dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych Klient贸w przys艂uguje im prawo do:
– 偶膮dania od Administratora dost臋pu do jego danych osobowych;
– 偶膮dania od Administratora sprostowania danych osobowych Klienta;
– 偶膮dania od Administratora usuni臋cia danych osobowych Klienta;
– 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
– przenoszenia danych osobowych Klienta,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Je偶eli jako Klient nie zgadza si臋 Pan/Pani z聽Polityk膮 Prywatno艣ci, prosz臋 nie korzysta膰 z naszych serwis贸w, nie zapisywa膰 si臋 do聽newsletter贸w oraz聽nie nabywa膰 produkt贸w i聽us艂ug oferowanych przez聽SZKOLENIA I ROZW脫J.

12. Administrator o艣wiadcza, 偶e podanie danych oznaczonych w obu ww. serwisach jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalno艣ci, w tym dla za艂o偶enia i prowadzenia konta Klienta oraz z艂o偶enia i realizacji zam贸wienia.

13. SZKOLENIA I ROZW脫J zastrzega sobie prawo do聽wprowadzania zmian w聽Polityce Prywatno艣ci.

14. SZKOLENIA I ROZW脫J informuje, i偶 przetwarza dane osobowe Klient贸w w聽celu nale偶ytego wykonywania um贸w obejmuj膮cych Produkty i聽us艂ugi SZKOLENIA I ROZW脫J oraz聽w聽celach marketingu bezpo艣redniego Produkt贸w i聽us艂ug oferowanych przez SZKOLENIA I ROZW脫J. Administrator przetwarza dane osobowe Klient贸w zgodnie z przepisami RODO.

15. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych przez SZKOLENIA I ROZW脫J jest聽akceptacja przez Klient贸w Regulaminu 艢wiadczenia Us艂ug jak i Polityki Prywatno艣ci.

16. Przez podanie swoich danych osobowych w聽toku korzystania z serwis贸w pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl Klient akceptuje niniejsz膮 Polityk臋 Prywatno艣ci i tym samym聽 wyra偶a zgod臋 na聽przetwarzanie jego danych osobowych w聽zwi膮zku z聽zawarciem i聽wykonywaniem聽umowy oraz w celach marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug oferowanych przez SZKOLENIA I ROZW脫J.

17. Podanie danych osobowych ma charakter聽dobrowolny. Klient w聽ka偶dym czasie ma prawo dost臋pu do swoich danych oraz聽ich poprawiania.

18. Klient ma prawo usuni臋cia swoich danych osobowych z serwisu oraz do rezygnacji z otrzymywania informacji wysy艂anych przez serwis pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl

19. Zamawianie us艂ug i聽produkt贸w oferowanych przez SZKOLENIA I ROZW脫J za聽po艣rednictwem pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl mo偶liwe jest po聽za艂o偶eniu Konta w serwisie.

20. SZKOLENIA I ROZW脫J zastrzega sobie prawo do聽wysy艂ania niezapowiedzianych wiadomo艣ci Klientom, kt贸rzy聽wyrazili zgod臋 na聽przetwarzanie danych osobowych w聽celu marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i聽us艂ug SZKOLENIA I ROZW脫J. Przez niezapowiedziane wiadomo艣ci rozumie si臋 wiadomo艣ci zawieraj膮ce informacje odnosz膮ce si臋 bezpo艣rednio do聽serwis贸w pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl oraz oferowanych us艂ug i聽produkt贸w.

21. SZKOLENIA I ROZW脫J nie b臋dzie udost臋pnia膰 danych osobowych Klient贸w innym podmiotom, z wy艂膮czenie podmiot贸w, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje w celu w艂a艣ciwej obs艂ugi Klienta, o kt贸rych mowa w pkt. 3.11.

22. OCHRONA DANYCH
Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami


Ostatnia aktualizacja: Marzec 27, 2019