Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma MARCIN PŁUCIENNIK SZKOLENIA I ROZWÓJ (zwana dalej SZKOLENIA I ROZWÓJ), zarejestrowana pod adresem ul. Wiedeńska 3D/11 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992424176, REGON: 365899242.

2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – (dalej jako „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach:
3.1 prowadzenie konta Klienta w serwisach www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
3.2 realizacja zamówień w serwisach www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl. (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
3.3 marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.4 udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
3.5 kontakt poprzez widżet callpage (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu,
3.6 realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
3.7 prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
3.8 badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.9 archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
3.10 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
3.11 Podmioty którym szkolenia i rozwój udostępnia dane osobowe to:
– współpracownicy w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych,
– banki oraz instytucje płatnicze pośredniczące w sprzedaży naszych usług,
– podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.


4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
1. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w serwisach www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
2. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
5. dane związanie z kontaktem poprzez widżet callpage – przez okres 3 miesięcy, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
6. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
7. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
8. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
9. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Pliki cookies

1. Serwisy www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2.Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
– rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
– utrzymanie sesji Klienta serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostosowanie zawartości i funkcjonowania serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl,
– zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.

6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta na stronach serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

8. Serwisy www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, korzystają z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Klienta na stronach serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

9. Serwisy www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl, posiadają podpięte kody usług Google AdWords, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie poprzednich wizyt Klienta na danej stronie internetowej.

10. Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przysługuje im prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych;
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Klienta;
– żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Klienta;
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
– przenoszenia danych osobowych Klienta,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Jeżeli jako Klient nie zgadza się Pan/Pani z Polityką Prywatności, proszę nie korzystać z naszych serwisów, nie zapisywać się do newsletterów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ.

12. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w obu ww. serwisach jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

13. SZKOLENIA I ROZWÓJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

14. SZKOLENIA I ROZWÓJ informuje, iż przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi SZKOLENIA I ROZWÓJ oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług oferowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

15. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ jest akceptacja przez Klientów Regulaminu Świadczenia Usług jak i Polityki Prywatności.

16. Przez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z serwisów pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl Klient akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ.

17. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

18. Klient ma prawo usunięcia swoich danych osobowych z serwisu oraz do rezygnacji z otrzymywania informacji wysyłanych przez serwis pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl

19. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ za pośrednictwem pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl możliwe jest po założeniu Konta w serwisie.

20. SZKOLENIA I ROZWÓJ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług SZKOLENIA I ROZWÓJ. Przez niezapowiedziane wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisów pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl oraz oferowanych usług i produktów.

21. SZKOLENIA I ROZWÓJ nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyłączenie podmiotów, z którymi współpracuje w celu właściwej obsługi Klienta, o których mowa w pkt. 3.11.

22. OCHRONA DANYCH
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami


Ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2019