Rozwój osobisty to wspaniała przygoda odkrywania, poznawania oraz doskonalenia najróżniejszych cech posiadanych przez człowieka.

Jest to proces obliczony na całe życie, który zaczyna się tuż po urodzeniu i powinien trwać nieprzerwanie, ponieważ tylko wtedy człowiek ma szansę realnie wpływać na swój los, modelować go tak, jak pragnie. Poprzez doskonalenie siebie w poszczególnych obszarach stajemy się bardziej komplementarni, spójniejsi, silniejsi emocjonalnie, psychicznie, duchowo oraz fizycznie.
Lista korzyści płynąca z rozwoju osobistego jest nieskończona i tak naprawdę do końca nigdy nie zostanie zamknięta, ponieważ jest inna dla każdego człowieka. Każdy podlega swoistej, wyjątkowej przemianie, otrzymuje różne, wspaniałe nagrody z tej najważniejszej życiowej inwestycji – w siebie samego.
Aby przybliżyć choć trochę niezwykłe efekty, które możesz osiągnąć rozwijając siebie, pozwól, że przedstawię niektóre tylko korzyści płynące z tej najcenniejszej życiowej inwestycji.

1. Daje cenne odpowiedzi

Rozwój osobisty pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie oraz pomaga odpowiedzieć na pytania: kim jestem?, jakie są moje wartości i cele?, dokąd zmierzam w swoim życiu? Mówiąc zwięźle – budzi samoświadomość. Poprzez doskonalenie swoich zdolności odkrywamy swoje prawdziwe możliwości, często zupełnie nieznane oraz dowiadujemy się do czego tak naprawdę jesteśmy zdolni. Poznając się na swoich talentach, zaczynamy dostrzegać wiele dotąd zamkniętych drzwi nowych perspektyw. Rozbudzają się w nas nowe, ekscytujące pasje, które mają moc zmienia całego życia.

2. Pobudza sukcesy

Inwestowanie w rozwój osobisty w jednym obszarze ma zdolność przenoszenia energii, zapału i entuzjazmu również na inne sfery życiowe. Działa tzw. efekt kuli śnieżnej. Sukcesy na jednym polu mobilizują i pociągają za sobą rozwój w innych obszarach. Największe zastrzyki energii dostajemy poprzez uczestnictwo w intensywnych szkoleniach i warsztatach, które poprzez interakcję, kontakt osobisty oraz emocje, najszybciej wywołują przemianę wewnętrzną uczestników, a także pobudzają do odważnego podejmowania decyzji.

3. Przemienia wewnętrznie

Doskonalenie siebie pomaga budować lepszy obraz samego siebie. Często jest tak, iż świadomie unikamy konfrontacji z niektórymi wyzwaniami naszego życia, blokuje nas strach, lenistwo, brak sił oraz inne czynniki. Kiedy wykonamy odważny i zdecydowany krok naprzód, natychmiast wstępuje w nas nowa wiara, nabieramy przekonania, że wiele jest możliwe, że jesteśmy wartościowi, że się uda. W ten prosty, a skuteczny sposób stwarzamy siebie na nowo, ale zupełnie lepszego, silniejszego człowieka, który żyje już z przekonaniem, iż stać go na znacznie więcej niż dotąd sądził.

4. Pomaga stworzyć wizję

Uświadamia wartość ekscytujących, magnetyzujących celów życiowych oraz ułatwia ich jasne precyzowanie. Doskonali tym samym zdolność podejmowania decyzji, przyśpiesza działanie, które przynosi szybkie i odczuwalne rezultaty, poprawiające jakość życia. Dzięki lepszej umiejętności koncentrowania się na tym, co dla nas najważniejsze oszczędzamy energię fizyczną i umysłową, optymalizując wykorzystanie czasu i naszych zasobów. Stworzenie przejrzystej hierarchii wartości i celów motywuje do większej pracy i wysiłku, poprzez dostrzeganie korzyści płynących z naszych działań. Wizja szczęśliwszego życia dopinguje nas do poświęceń i kształtuje naszą osobowość.

5. Hartuje w boju

Rozwój osobisty przygotowuje nas na nadejście trudniejszych chwil w życiu, na stawienie odważnie czoła tym doświadczeniom, które są poważnym wyzwaniem, a które nikogo nie omijają. Człowiek pewniejszy siebie, o ukształtowanym, silnym charakterze, rozumiejący prawidła życia i dostrzegający swoje wartości oraz atuty, mający wiarę w siebie i pewność, że poradzi sobie z każdym wyzwaniem, nie unika konfrontacji, lecz poszukuje kreatywnych rozwiązań.

6. Pomaga budować relacje

Wspomaga osiągnięcie wymarzonych relacji z drugim człowiekiem poprzez rozwijanie sprawności komunikacji wewnętrznej z samym sobą oraz ze światem. Pomaga określić, które relacje są warte inwestowania, a które należy bezwzględnie ograniczyć, a nawet zerwać, ponieważ są dla nas szkodliwe, niszczą nasze zdrowie emocjonalne i fizyczne, powstrzymują od spełniania marzeń, hamują rozwój itd. Dzięki temu uczymy się również, co najlepszego możemy uzyskać z obecnych relacji oraz jak sami możemy je jeszcze udoskonalić, by dla wszystkich były źródłem dobrej energii, pozytywnych mocji, a także by były to dla nas relacje zawsze budujące.

7. Równoważy wszystkie obszary życia

Pomaga w wypracowaniu zrównoważonego stylu życia. Poprzez zbalansowanie poszczególnych obszarów życiowych takich jak zdrowie fizyczne i sprawność, witalność, zdolność skutecznej komunikacji, harmonijne relacje z sobą i z innymi, stabilność psychologiczno-emocjonalna oraz umiejętne zarządzanie swoimi różnymi osobowościami czyni nas zdolnymi do zachowania odpowiednich proporcji na wszystkich płaszczyznach życia. Unikamy dzięki temu wewnętrznego chaosu i zagubienia.

Narzędzia rozwoju osobistego są skuteczne. Dzięki nim dokonasz ważnych dla Ciebie życiowych zmian. Stanie się to jednak tylko wtedy, kiedy będziesz działać. Wkładając wysiłek we własny rozwój, otrzymasz zadziwiające nagrody. Ludzie osiągający najrozmaitsze sukcesy, powtarzają, iż kluczem do wszystkich osiągnięć jest zdolność znakomitego zarządzania sobą w każdej życiowej sytuacji. Tą zdolność zdobywa się poprzez rozwój osobisty!